مجله تفر یحی آموزشی

روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر Reviewed by Momizat on . روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر مجله اینترنتی کـــــافــــــه ۷ : پدیـــدار شدن مهر و محبت افزون‏تر، معلـــول یک سرى عوامل اســـ روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر مجله اینترنتی کـــــافــــــه ۷ : پدیـــدار شدن مهر و محبت افزون‏تر، معلـــول یک سرى عوامل اســـ Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » زناشویی » روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

مجله اینترنتی کـــــافــــــه ۷ : پدیـــدار شدن مهر و محبت افزون‏تر، معلـــول یک سرى عوامل اســـت که بعضى از آنها در دست همسر و برخـــى در اختیار زوج است. آنچه که در اختیار زن اســـت، احترام و اهمیت دادن به شوهر، مهیـــا کردن محیط خانه براى او، همراهى بـــا او در امور مخـــتلف، پرهیز از بحث و مجادله‏ هاى بى‏نتیـــجه، توجه به خواسته‏ هاى جنسى شوهـــر و آماده ساختن خود براى او، صداقـــت و امانت و فداکارى و گذشت، از جمـــله امورى است که مراعات آن از جانـــب زن، می‏تواند در جلب محبت شوهر مؤثـــر باشـــد.روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

روش هایی کاملا عملی و مفید برای افزایش مهر و محبت بین زن و شوهر

کـــــافــــــه ۷ : اســـلام به منظور ایجاد علاقه و محبت بیشتر میان دو همسر، به همـــتایى و کفو بودن آنها سفارش کرده است. در واقع می‏توان گفت: مرد و زن اگر از نظر شرایـــط اعتقادى و اقتصادى، نزدیک به هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همدیـــگر، زندگى خود را آغاز کنند و در طول زندگى روزمره به آن توجه کافى داشته باشند و آن را رعایـــت نمایند خداوند علاقه، محبت و الفت را بین این دو همسر قرار خواهد داد. پـــس از انعقاد پیمان ازدواج نیز براى استحکام خانـــواده و استمرار آن الفت و علاقه، باید هر یک از مرد و زن به روابط میان خـــود توجه کافى مبذول کنند.

راهـــکارهاى ایجاد محبت
۱٫ با مطالعه کتاب‏هاى مربوط به انتخاب همسر، آیین همسردارى، چگونـــگى ایجاد ارتباط با دیگران و نیز شرکت در جلسه‏ هاى آموزش خانواده، دانش و مهارت خود را در این زمینـــه افزایش دهید.
۲٫ هرگز همسرتان را با زن یا مـــرد دیگر مقایسه نکنید.


۳٫ از رفـــتارهاى مطلوب همسرتان تشکر کرده، او را تشویق کنید و انگیزه تکرار آن رفتار را بیشتر ســـازید.
۴٫ از تصمیـــم‏هاى نادرست و غیر منطقى و کلى‏گویى‏هاى منفى و شکل‏گیرى افکار منفى، درباره همسرتان شدیداً بپرهیزید.
۵٫ بکوشـــید در سراسر زندگى به خصوص در روابط بین خود و همسرتان – به جاى هر گونه پیش‏ـــداورى یا مشاهده اشکالات و ضعف‏ها، نقاط مثبت و قوت را ببینید. به عبـــارت دیگر، به جاى توجه به نیمه خالى لیوان، به نیمه پر آن توجه کنیـــد.


۶٫ متعـــادل کردن انتظارات-انتظارات نامعقول از طرف مقابل محبت میان افراد را کم خواهد کرد. از آن جا که هر انســـان فوتها و ضعف های دارد باید تلاش شود بدیها نادیده گرفته شود و نقـــاط قوت مدنظر قرار گیرد. ماه اول زندگی مشترک را ماه عمل می خوانند. اما سۆال این جاست که چـــرا فقط ماه اول زندگی بایـــد ماه عسل باشد؟ علت آن است که بعد از مدتی همسران متوجه می شـــوند که نمی توانند انتظارات یکدیگر را برآورده ســـازند. راه برطرف شدن این مشکل آن است که انتظارات پایین آورده شـــود.
۷٫ در مـــواردى که غمگینى و افسردگى و یا عصبانیت زن یا شوهر، شدت مى‏یابد و احتمال اختـــلال در کار سیستم عصبى یا غدد درون‏ریز- به ویـــژه غده تیروئید- وجود دارد، در نخستین فرصـــت به پزشک متخصص مراجعه کنید تا از عادى بودن ترشح غدد- از جمـــله غده تیروئید- مطمئن شوید.


۸٫ براى داشتـــن یک زندگى با نشاط و موفق خوب بیندیشید، وقت بگذارید، احساس مسؤولیت کنید، موانع ارتباط سالـــم را از میان بردارید و به عوامل ایجاد کننده روابط سالم توجه کنید.
۹٫ از هر چیـــزی می‌توان برای محبت استفاده کرد؛ از کلمات، کار، آشپزی، ظرف شستن، تلویزیون دیـــدن، بازی با بچه‌ها، حتی از خود اختلافات و اشتباهات. شـــما می‌خواهید این شبکه جعبه‌ی جادو را ببینید و همسرتان آن یکی. این یک اختـــلاف است، می‌توانید آن را تبدیل کنید به یک دعوا؛ کوچک یا بزرگش فرق نمی‌کند و می‌توانید- تبدیلش کنید به یـــک محبت. فقط باید اراده کنید و فکر کنید و انجام دهید. هیچ رازی هم در کار نیست. اگر نظر من را می‌خواهید اصلا تلویزیـــون نبینید.
۱۰٫ بـــا همدلى، هم‏فکرى، همکارى و مشورت با یکدیگر درباره مسائل مختلف، میان اعضاى خانواده روابط سالم پدید آوریـــد.


۱۱٫ هـــر یک از زوجین دیگرى را نزدیک‏ترین و محرم‏ترین فرد بداند و او را نیمه تن، حامى و پشتیبان خود تلقى کنـــد.
۱۲٫ اوقـــات خوش خود را مدام در ذهن مرور کنید. با همسر خود به گونه ای رفتار کنید که در روزهای ابتـــدای آشنایی رفتار می کردید. لیستی از کارهای لذت بخش دو نفـــره اتان و آن چیزهایی که هر دو از آن لذت می برید تهیه کنید و هر وقت به مورد جدیدی رسیـــدید، آن را به لیست اضافه کنید. برای این اتفاقات برنامه ریزی کنیـــد و سعی کنید موقعیت تکرار آنها را فراهم کنیـــد.


۱۳٫ اظـــهار محبت باید محبت، این نعمت خدادادی، به زبان آورده شود. مرد باید محبت خود را به زبان بیاورد. اگـــر همسری از ناحیه شوهرش احساس کمبود محبت نماید برای محبت کـــردن به فرزندانش و حتی انجام امور منزل انگیزه ای نخواهد داشت. با سخنی محـــبت آمیز می توان کانون خانواده را گرم کرد.
۱۴٫ در برنـــامه‏ ریزى براى فعالیت‏هاى اجتماعى، اوقات فراغت، دید و بازدیدهاى خانوادگى و نظایر آن، با یکدیگـــر مشورت کنید و از یک جانبه‏نگرى بپرهیزید.
۱۵٫ در هر فرصت ممکـــن، با همسر و اعضاى خانواده ‏تان، ارتباط کلامى و عاطفى برقرار کنید. زنان از صحبت کردن با همســـرشان بیشتر لذت مى‏برند؛ بنابراین مردان باید فعالانه به سخنان آنان گوش کنند و واکنـــش مناسب نشان دهند.


۱۶٫ بـــا یادگیرى مهارت‏هاى ارتباطى نظیر به حرف‏هاى یکدیگر گوش کردن، احترام به نظرها و عقاید یکدیگر و تشریک مساعى و مشـــورت کردن- روابط خود را بهبود بخشید.
۱۷٫ بکوشیـــد، باایجاد کانونى گرم و صمیمى، تمام اعضاى خانواده- به ویژه زن و شوهر- مسؤولیت رسیدن به تفاهـــم را پذیرا شوند.


۱۸٫ به همـــسرتان کمک کنید تا هروز بیش از روز قبل عاشق باشد. به او کمک کنید عاشقانه فکر کنـــد، عاشقانه زندگی کند و در عشق ورزیدن به شما احساس امنیت کند؛ به این ترتیـــب او با قلبی سرشار از عشق به سوی شما خواهد شتافت و بدون ترس و واهمـــه و بدون آنکه در مورد عکس العمل شما، قضاوت شـــما یا پس زده شدن از طرف شما نگران باشد، احساسات خود را به شما بازگو خواهد کـــرد. ستایش، تحسین، و در آغوش کیشدن همسر، نکاتـــی کوچک با تاثیراتی بسیار بزرگ هستند….امتحان کنیـــد!


۱۹٫ گاهـــى در فضایى محرمانه، محبت ‏آمیز و صمیمانه به ارزیابى رفتار و روابط یکدیگر بپردازید و از یکدیگر بپرسید، چه باید کـــرد تا روابط تان بهتر و با نشاطتر شود.
۲۰٫ هدیـــه دادن-کارهایی که به نوعی بیان محبت به شمار می رود در تقویت محبت آثار بسیاری دارد. از جمله این کارها می توان به هدیه دادن اشـــاره کرد.
در دســـتورات اسلامی است که مرد به هنگام ورود به منزل و به ویژه در هنگام بازگشت از سفر هدیه ای به خانه ببرد و خانم هـــم در منزل خود را برای شوهرش آماده و حتی آرایش کنـــد.

کــــــــافــــــــه ســـــــون


محبت بین زن و شوهر, افزایش محبت بین زن و شوهر
۲۱٫ هنگـــام اختلاف نظر یا سوء تفاهم، به جاى سرزنش کردن یکدیگر یا تفسیر نادرست، به شناسایى مسأله و یافتن راه حل آن بپـــردازید و در صورت لزوم کمک و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب کنید.


۲۲٫ براى رســـیدن به امنیت روانى وعاطفى در روابط زناشویى، داشتن صداقت، پذیرش، سعه صدر، انصاف و اعتماد متقابل را اصل اول قـــرار دهید.
۲۳٫ هـــمیشه، در رویارویى با مسائل و مشکلات خانوادگى، خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دهید و با قبول مسئـــولیت خود و شناخت انتظارات متقابل، به حل و فصل اختلافات روى آوریـــد.
۲۴٫ تنهـــا تصمیم نگیرید. شما و همسرتان یک تیم هستید، بنابر این تا جایی که می توانید با هم و در کنار هم باشید. باید احساس کنـــید که با همسرتان کامل می شوید و دو بخش از وجود یک نفر هستید، پس وقتـــی نیمۀ دیگر وجودتان حضور ندارد، تصمیم گیری نکنید. شرایط را با هم بسنجید و با هم تصمیم گیری کنید ؛ در مـــورد همه چیز، خواه موارد کوچک و خواه بزرگ باشد. خود را مشتاق سازش و سازگاری نشان دهـــید.


۲۵٫ درهـــر روز یا درهرهفته، زمان مشخصى را براى گفت و گو درباره مسائل و مشـــکلات و به اصطلاح درد دل کردن با همسرتان، اختصاص دهید.
۲۶٫ هر دعوائی فقط دعواســـت و هر اختلافی فقط اختلاف و هر اشتباه فقط اشتباه. بحث سر شبکه تلویزیون، فقط سر شبکه تلویزیون اســـت نه درباره نمک شام دیـــشب و رفتار خواهرزن یا خواهرشوهر. توی دعوا باید حد و مرز دعوا مشخص شود و نرود بالاتر از حد خودش. مـــن گاهی که پسرم کار بدی می‌کند یا کار اشتبـــاهی، و می‌خواهم دعوایش کنم قبل از این‌که دعوا کنم بهش می‌گویم من دوستت دارم و الان کـــه دارم دعوا می‌کنم ربطی به دوست داشتن من ندارد، من به خاطـــر کار بدت دعوات می‌کنم. من دیده‌ام که هم دعواهایم مؤثر بوده و هم پسر من این دعوا را پذیرفته اســـت.


۲۷٫ در صـــورت به وجود آمدن هر گونه سوء تفاهم و سوء برداشت، در نخستین فرصت ممکن به حل و فصل آن بپردازیـــد تا به فرآیندى مخرب و پیشرونده تبدیل نشود.
۲۸٫ در کنـــار همسرتان حضور قلب داشته باشید. تمرین کنید ذهن خود را به زمان حال متمرکز کنید. وقتی در کنار هـــمسرتان هستید، به کار، رنگ جدیدی که قرار است به آشپزخانه بزنید،و .. فکر نکنید.


۲۹٫حســـن خلق-حسن خلق در خانواده باعث می شود که کانون خانواده گرمتر شود و به همین میزان سوء خلق باعـــث سردی کانون خانواده می گردد و افراد خانواده مجبور می گردند فرد بداخلاق را تحمـــل کنند و کانون خانواده بهترین مکان برای خوش رفتاری و بروز حسن خلـــق است وگرنه در خارج از منزل فرد به علت شۆون اجتماعی مجبور است رفتاری اخلـــاقی داشته باشد نکته مهم آن است که پایه گذاری حسن خلق در منزل باید از طرف پدر خانواده باشد؛ چرا که بار مسۆولیت در آغاز بر دوش اوســـت و سپس دیگران.


۳۰٫ از داشـــتن نگرش‏هاى آرمان گرایانه و شاعرانه، انتظارات غیر واقع بینانه در ازدواج و روابط زناشویى اجتنـــاب کنید.cafeseven.net

مطالب مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید .

بازگشت به بالا