اخبار, اخبار حوادث

یک خانه در اثر نشت گاز منفجر شد

یک خانه در اثر نشت گاز منفجر شد این اتفاق چهارشنبه شب در یک آپارتمان شش طبقه واقع در شهرستان …