دینی و مذهبی

گوسفند عجیبی که سگ زایید / گوسفندی که شبیه سگ است

مجله اینترنتی کافه 7 : گوسفندی که توله سگ بدنیا آورد,هر روز ده ها فرد کنجکاو به مزرعه کشاورز چینی …