گوناگون

چشمان آبی این پسر چینی با قابلیتی خارق العاده که همه شگفت زده کرده

مجله اینترنتی کافه 7 : پسر بچه چینی که با چشمان آبی روشن متولد شده است، قادر است اجسام را …