مجله تفر یحی آموزشی

شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"هفت خوان رستم"

داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول)

داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول) داستانهای شاهنامه: داستان 17( هفت خوان رستم)(بخش اول) خوان اول: جنگ رخش با شیر رستم از پیش زال حرکت کرد و شبانه‌روز درحرکت بود طوری که راه دو روز را در یک روز طی کرد پس به فکر افتاد غذایی تهیه کند پس به دشتی پر از گورخر رسید و رخش را تازاند و با کمند گورخری شکار کرد و بریانش نمود و خورد. لگام از سر رخش برداشت تا در دشت بچرد و خود به خواب رفت. در آن دشت ش ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا