اخبار, اخبار سیاست خارجی

آقای ظریف چرا از کری، هدیه گرفتند؟

آقای ظریف چرا از کری، هدیه گرفتند؟ به گزارش کافه سون اخیرا انتشار فهرست هدایای دریافتی جان کری مورد توجه …