اخبار سیاسی

هدفمندی یارانه ها+تصمیمی که مجددا برروی موج اخبار رسانه ها نشست

  اجرای هدفمندی یارانه ها یک تصمیم اقتصادی است که رفته رفته سیاست مسیر تازه‌ای برای آن ترسیم می‌کند. به …