گوناگون

بیوگرافی مسعود فراستی منتقد سینما

بیوگرافی مسعود فراستی منتقد سینما  مسعود فراستی در فروردین 1330 در تهران متولد شدند . در دبستان تشویق و سپس …