سرگرمی

بدن عجیب این مرد که میخ های فولادی در آن فرو نمیرود / چرایی این موضوع؟

مجله اینترنتی کافه 7 : در این تصویر از 65 امین فستیوال ادینبورگ، هنرمندی خیابانی روی تخته‌ای از میخ دراز …