دینی و مذهبی, گوناگون

تصویری از قبر یزید و عاقبت وی بعد از وقایع کربلا

تصویری از قبر یزید و عاقبت وی بعد از وقایع کربلا رسول خدا فرموده بود: «قاتل حسین(ع) در تابوتى از …