اخبار حوادث

سودابه زنی که خیلی راحت و بی پرده صحبت میکرد اما زندگی ام را خراب کرد

مجله اینترنتی کافه 7 : با قیافه سانتال‌مانتال سوار ماشینم شد. لفظ‌قلم حرف می‌زد و ادا و اصول درمی‌آورد. نمی‌دانم …