اخبار سیاست خارجی, اخبار سیاسی

سفر موگرینی به ایران +با هدف اطمینان بخشی به بانک های خارجی

  سفر موگرینی به ایران +با هدف اطمینان بخشی به بانک های خارجی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت سفر …