اخبار

زنی که وزن خود را از 500 کیلوگرم به 90 کیلوگرم رساند !!!

مجله اینترنتی کافه 7 : مایرا روزالیس، زن آمریکایی که وزنش به 500 کیلوگرم رسیده بود و به مدت 5 …