گوناگون

رودخانه ای در روسیه که به رنگ خون در آمد و همه ساکنان محلی را ترساند

مجله اینترنتی کافه 7 : تغییر رنگ رودخانه “دالدیکان” روسیه، مردم را به وحشت‌ انداخته است. مقامات روسیه دستور آغاز …