اخبار حوادث, خواندنی و دیدنی

روایت اعظم+زنده ماندن اعظم ودو دخترش+پس از از 21 روز شکنجه

  روایت اعظم+زنده ماندن اعظم ودو دخترش+پس از از 21 روز شکنجه+عکس اعظم بعد از 21 روز شکنجه توسط شوهرش، …