اخبار گوناگون

دهکده ای عجیب در قزاقستان که ساکنانش چرتی و خوابشان می آید

دهکده کلاچی قزاقستان که در منطقه به دهکده «خواب آلوده ها» شهرت پیدا کرده است به راز سر به مهری …