پزشکی و سلامت, گوناگون

روغن نارگیل درمانی برای سرطان روده بزرگ

روغن نارگیل درمانی برای سرطان روده بزرگ به گزارش  خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ انجمن سرطان آمریکا پیش بینی کرد …