اخبار

حسودی پدر به دختر 2 ساله اش پایان خوبی نداشت

مجله اینترنتی کافه 7 : دراتفاقی عجیب و نادر، حسادت بیش ازحد یک پدر آمریکایی به دختربچه دو ساله اش …