اخبار, اخبار جامعه

داستان زن هایکه در شهر زباله جمع میکنند

داستان زن هایکه در شهر زباله جمع میکنند آنچه بیشتر زنان زباله‌گرد از آن گله می‌کنند، نحوه برخورد مأموران بازیافت …