رازهای موفقیت

مرد روستایی که با 2هزارتومان و راه انداختن جوجه فروشی سیار میلیاردر شد

مجله اینتنرنتی کافه 7 : با یک قفس خالی و مبلغ دو هزار تومان موجودی و یک دستگاه موتورسیکلت وعزم …