اخبار سیاست خارجی

بی بی سی فارسی+ادعای عجیب شبکه سلطنتی انگلیس + تصاویر

بی بی سی فارسی+ادعای عجیب شبکه سلطنتی انگلیس + تصاویر جنگ روانی شبکه سلطنتی انگلیس ضد مقاومت پایانی ندارد و …