اخبار

جشنواره ای خطرناک در تایلند که شرکت کنندگان خرافاتی آن تا حد مرگ پیش میروند

مجله اینترنتی کافه 7 : جشنواره گیاه‌خواران در تایلند امسال با حضور هزاران شرکت کننده و انجام حرکات عجیب و …