اخبار

جدال دو مار پیتون در آشپزخانه که صاحبخانه را شوکه کرد

مجله اینترنتی کافه 7 : یک مرد استرالیایی در شهر بریزبن استرالیا وقتی وارد آشپزخانه منزلش شد با صحنه ای …