اخبار حوادث

نوجوان 12 ساله که تحت تاثیر فیلم پنج کیلومتر تا بهشت خودش حلق آویز کرد

مجله اینترنتی کافه 7 : داوود هاشمی که در پرونده خودکشی پسر 12 ساله تحت تاثیر فیلم “پنج کیلومتر تا …