دینی و مذهبی, گوناگون

چشمه ی که دور حرم حضرت عباس طواف میکند

چشمه ی که دور حرم حضرت عباس طواف میکند این ها تصاویری است از چشمه آب زلالی که صدها سال …