اخبار اقتصادی و بازرگانی

افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از 24 خرداد

افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از 24 خرداد   مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق …