اخبار بین المللی

زندگی تراژیک خواهر و برادر هندی که پوست بدنشان مانند پوست مار است

مجله اینترنتی کافه 7 : خواهر و برادری در هند زندگی می کنند که به نوعی بیماری بسیار نادر پوستی …