دینی و مذهبی, گوناگون

بعد از شهادت مختار چه بر سره ابراهیم اشتر آمد؟

بعد از شهادت مختار چه بر سره ابراهیم اشتر آمد؟ ابراهیم بن مالک‌اشتر از دوستان اهل‌بیت (ع)، در قیام مختار …