اخبار, اخبار فرهنگی و هنری

بردپیت سرپرستی 6 فرزندش را خواستار شد

بردپیت سرپرستی 6 فرزندش را خواستار شد   بردپیت به خاطره درخواست طلاق و سرپرستی فرزندان , درخواست تازه ای شامل …