سرگرمی

مصاحبه با ویدا جوان بازیگر سریال ماه و پلنگ : چرا اینقدر مصنوعی بازی میکنید؟

مجله اینترنتی کافه 7 : ویدا جوان در برابر انتقاد از بازی تصنعی‌اش در سریال «ماه و پلنگ» گفت: مخاطب …