سرگرمی

گاف عجیب کارمند شرکت اپل : اشتباه گرفتن مشتری با صدام حسین

مجله اینترنتی کافه 7 : یک مشتری اپل با نام “شاراکات حسین” هنگامی که قصد داشت آیفون خریداری شده خود …