دانستنیهای جنسی, زناشویی

دلیل اصلی انتقال بیماری‌های آمیزشی زن ها هستند یا مردها؟

دلیل اصلی انتقال بیماری‌های آمیزشی زن ها هستند یا مردها؟   به بیماری‌هایی که از طریق روابط جنسی منتقل می‌شوند …