اخبار فرهنگی و هنری

امیر تتلو بعد رهایی از زندان

امیر حسین مقصود لو ملقب به امیر تتلو که یکی از خواننده های زیر زمینی جامعه به شمار می آید …