دینی و مذهبی, گوناگون

نکاتی پیرامون ماه صفر

نکاتی پیرامون ماه صفر در واپسین دقایق غروب آخرین روز ماه محرم، هلال ماه صفرالمظفر در آسمان پدیدار مى گردد …