اخبار گوناگون

اعضای یک خانواده برزیلی که همه آنها دست و پاهایشان 12 انگشت دارد

مجله اینترنتی کافه 7 : یک خانواده برزیلی که هم تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر است و هم تعداد …