اخبار حوادث

از جان گذشتن مردی که همسرش نجات داد و از دنیا رفت

کافه سون خبر داد : پیرمرد 80 ساله ای که خانه اش آتش گرفته بود برای نجات همسر به دل …