اخبار بین المللی

تصاویر آرایش کردن وهابی های عربستان

مفتی های عربستان آرایش می کنند + عکس مجله کافه سون به نقل از خبرنگاران، خبر داد: سعودی ها اینبار …