اخبار, اخبار جامعه

رتبه نهم برای فارس در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن

رتبه نهم برای فارس در سرشماری اینترنتی نفوس مسکن اولین سرشماری اینترنتی نفوس مسکن در کشور در حالی پایان یافت …