اخبار, اخبار فرهنگی و هنری

واکنش صدف طاهریان به جنجال مصاحبه با روزنامه ترک

واکنش صدف طاهریان به جنجال مصاحبه با روزنامه ترک صدف طاهریان در مکالمه با نشریه هابر تورک از پشت صحنه …