سرگرمی

ادیسون نابغه ای که بد شروع کرد اما اختراعاتش پشت درخشش هزاران لامپ پنهان ماند

نوجوانی که یک واگن قطار را برای انجام آزمایش علمی به آتش کشید، خیلی زود از مدرسه اخراج شد و …