اخبار, اخبار حوادث

عکس های تجاوز جنسی به دختر باکره 9 ساله

عکس های تجاوز جنسی به دختر باکره 9 ساله زنی که به قصد مصرف شیشه به خانه ی دوستش رفته …

اخبار, اخبار حوادث

دختری که حیوانات را شکنجه و آزار میداد دستگیر شد

دختری که حیوانات را شکنجه و آزار میداد دستگیر شد یک دختر حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار میداد …

اخبار, اخبار حوادث

اعترافات پدر سنگدل به کودک آزاری فقط به چشم هایم نگاه میکرد

اعترافات پدر سنگدل به کودک آزاری فقط به چشم هایم نگاه میکرد صحنه های کودک آزاری پسر بچه مشهدی دیروز …