اخبار, اخبار حوادث

جوان کشتی گیر در انتظار حکم مرگ

جوان کشتی گیر در انتظار حکم مرگ قهرمان سابق کشتی که در جریان یک درگیری بچه محل خود را با …