اخبار, اخبار اقتصادی و بازرگانی

خداحافظی بانکها با سپرده های مردم

خدا حافظی بانکها با سپرده های مردم با بخشنامه جدید جذب سپرده در بانکها تغییر میکند . بعد از آنکه …