گوناگون

علت غیاب ابراهیم بن مالک اشتر در کربلا چه بود ؟ / دور ماندن ابراهیم پسر مالک اشتر از قیام کربلا

مجله اینترنتی کافه 7 : ابراهیمِ‌بْنِ مالِکِ اَشْتَرِ نَخَعی، ابوالنعمان (مق‍72ق/691م)، سردار معروف عرب به حمایت از مختاربن عُبَید ثَقَفی …