اخبار ورزشی

کعبی در آغوش فردوسی پور

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال با حضور در برنامه 90 درد دل های چندین ساله اش را بیان کرد.

               تفاوت قدی کعبی با فردوسی پور:

حسین کعبی که پس از مدت ها در رسانه ملی حاضر شده بود، پس از مصاحبه با عادل فردوسی پور در پشت صحنه برنامه 90 اینگونه در آغوش وی قرار گرفت.

عکس فردوسی پور در آغوش کعبی

                             عکس فردوسی پور در آغوش کعبی

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*