اخبار ورزشی

افطاری دوستانه رییس جمهور در کنار اهالی ورزش+عکس

علی دایی و فردوسی پور در کنار رئیس جمهور + عکس

 

اهالی ورزش در مراسم افطاری رئیس جمهور حاضر شدند.

علی دایی و فردوسی پور در کنار حسن روحانی:

هادی ساعی، علی دایی، عادل فردوسی پور و حمید استیلی به دعوت نهاد ریاست جمهوری در ضیافت افطاری با حضور حسن روحانی شرکت کردند.

علی دایی و فردوسی پور در کنار حسن روحانیعلی دایی و فردوسی پور در کنار حسن روحانی
علی دایی و فردوسی پور در مراسم افطاری رئیس جمهورعلی دایی و فردوسی پور در مراسم افطاری رئیس جمهور

افطاری دوستانه رییس جمهور در کنار اهالی ورزش+عکس
عکس علی دایی و فردوسی پور در مراسم افطاری رئیس جمهورعکس علی دایی و فردوسی پور در مراسم افطاری رئیس جمهور

افطاری دوستانه رییس جمهور در کنار اهالی ورزش+عکس

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*