اخبار جامعه

تجمع دهه هفتادی ها در پاساژ کوروش تهران!!!

میتینگ دهه هفتادی ها در تهران

 

دانش آموزان دهه 70 و 80 عصر روز گذشته در اطراف پاساژ کوروش غرب تهران، میتینگی برگزار کردند که تصاویر آن در کانال های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.

تجمع دهه هفتادی ها در پاساژ کوروش تهران!!!

دلیل تجمع دهه هفتادی ها در تهران

برخی از دانش آموزان دهه هفتادی و هشتادی برای آغاز شدن تعطیلات تابستانه خود عصر روز گذشته قراری در پاساژ کوروش غرب تهران گذاشتند.به علت ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک در اطراف این پاساژ پلیس آنها را به سمت منزلشان هدایت کرد، تصاویر این میتینگ در کانال های اجتماعی در حال دست به دست شدن است.گویا با حضور و هدایت پلیس به این افراد در نهایت جمعیت متفرق شده اند.

881934_667.jpgتجمع دهه هفتادی ها در پاساژ کوروش تهران!!!میتینگ دهه هفتادی ها در تهران-

 

881933_338.jpg

میتینگ دهه هفتادی ها در تهران-2

تجمع دهه هفتادی ها در پاساژ کوروش تهران!!!

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*