اخبار گوناگون

حضور مردم در مراسم ختم حبیب+عکس

عکس های اختصاصی سیمرغ از حضور گسترده مردم در مراسم هفتم حبیب!

 

حضور گسترده مردم در مراسم هفتم حبیب, یکی از نکات جالب بود که در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از حضور مردم در این مراسم را مشاهده می کنید.

حضور مردم در مراسم حبیب محبیان

درمراسم هفتم حبیب محبیان مردم زیادی نیز در اطراف مسجد شهرک غرب حضور داشتند.

حضور مردم در مراسم ختم حبیب+عکس
حضور گسترده مردم در اطراف مسجد شهرک غرب1

حضور گسترده مردم در اطراف مسجد شهرک غرب

 

حضور گسترده مردم در اطراف مسجد شهرک غرب 2

حضور گسترده مردم در اطراف مسجد شهرک غرب 2

 

حضور مردم در مراسم هفتم حبیب

حضور مردم در مراسم هفتم حبیب

 

مراسم هفتم حبیب محبیان

مراسم هفتم حبیب محبیان

 

مردم در مراسم هفتم حبیب

مردم در مراسم هفتم حبیب

 

جمعیت مردم در اطراف محل برگزاری مراسم هفتم حبیب

جمعیت مردم در اطراف محل برگزاری مراسم هفتم حبیب

 

حضور مامورین برای کنترل مراسم

حضور مامورین برای کنترل مراسم

 

حضور مامورین برای کنترل مراسم 2

حضور مامورین برای کنترل مراسم

 

مردم در مراسم هفتم حبیب محبیان در شهرک غرب

مردم در مراسم هفتم حبیب محبیان در شهرک غرب

حضور مردم در مراسم ختم حبیب+عکس

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*