اخبار بین المللی

جشن بلوغ دختران در کره جنوبی+عکس

جشن بلوغ دختران در کره جنوبی+عکس

مراسم سن بلوغ دختران در کره جنوبی برگزار شد که در ادامه عکس هایی از این مراسم را مشاهده می کنید.

مراسم جشن بلوغ دختران

این مراسم که عکس های آن را مشاهده می کنید, مشابه آن درتمام مدارس دخترانه کره جنوبی برگزار می شود به مراسم سن بلوغ معروف است.

دختران پس ازاین مراسم وارد بزرگسالی می‌شوند وخود را برای آموختن آداب و رسوم و پذیرش مسئولیت های جدید آماده می‌کنند.

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 1

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 1

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 2

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 2

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 3

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 3

جشن سن بلوغ در کره جنوبی 4

 
جشن سن بلوغ در کره جنوبی 4

جشن بلوغ دختران در کره جنوبی+عکس

منبع:سایت سیمرغ

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply