اخبار حوادث

زنی اردبیلی که از چشمانش نخ خارج می شود

زنی اردبیلی که از چشمانش نخ خارج می شود

 

photo_2016-06-07_18-39-24

 

از چشم راست یک زن اهل اصلاندوز انواع نخ های رنگارنگ تولید می شود. و  فقط با خروج از روستای خود این امر متوقف می شود!

 

زنی اردبیلی که از چشمانش نخ خارج می شود

مطالب مرتبط

admin

Leave a Reply

Required fields are marked*